Uuringu tulemused

Стандартный

Tagasiside läbiviidud uuringust teemal „Lapsevanema huvid ja vajadused lapse arengu toetamisel ja kasvukeskkonna loomisel Jõelähtme vallas”.

 

2008 aastal viisin läbi Jõelähtme valla lastevanemate seast küsitluse, milles püüdsin välja selgitada, kas kodus viibivad Jõelähtme valla lapsevanemad vajavad alternatiivset lastehoiu võimalust ja kas kodus viibivad ja lasteaias käivad Jõelähtme valla lapsevanemad vajavad koolitust ja nõustamist lapse arengu toetamisel ja suunamisel.

Uurimuse läbiviimiseks valisin Jõelähtme valla lapsevanemad:

  • kelle lapsed on lasteaia oote järjekorras;
  • lapsevanemaid, kes käivad lastega beebikoolis;
  • lapsevanemaid, kellel on lasteaias käivad lapsed kuni kolmanda eluaastani.

Käesoleva uurimuse ankeetide analüüsist ja vanemate kommentaaridele toetudes võib teha järgmise kokkuvõtte:

Olenemata sellest, kas laps käib lasteaias või viibib vanemaga kodus, leiavad mõlemad lapsevanemad aega, et suunata ja õpetada last iga päev. Aktiivsed lapsevanemad mängivad ja haaravad lapsi aktiivsesse praktilisse tegevusse iga päev. Laps on ümbritsetud erinevate esemetega ning talle pakutakse erinevaid tegevusi, kus tal on võimalus katsuda, kuulata, küsida, uurida, proovida.

Täiskasvanud on laste kasvatamisel saanud innustust, toetudes raamatute ja ajakirjade lugemisele. Nad on kaasa võtnud ja praktiseerinud oma lapsepõlve kogemusi ja usaldanud Internetti ja sõprade soovitusi.

Lasteaias käivate laste vanemad ja kodus viibivate lastevanemad soovivad saada lisateadmisi erinevatest tegevustest. Lisateadmisi soovitakse kõige enam saada lapse eakohaste mängude valikute puhul, tähtede tundmise ja õpetamise vallas. Jätkuvalt on aktuaalne teema koolivalmidus. Alljärgnevalt on ära toodud lastevanemate kommentaarid, miks lapsevanemad soovivad lisateadmisi laste õpetamisel ja suunamisel: „Kuigi näen lapse arengut iga päev ja tegelen temaga, tahaksin alati tegevuste ja arendamise kohta lisateavet, sest kõike pole võimalik alati teada ja lapsele õpetada, alati võiks ise veel lisateadmisi omandada. Mõnikord arvad, et tead, aga kui mõtlema hakata, siis tahaksin mõnda uut vaatenurka ja hästi praktilisi nõuandeid. Tunnen, et teatud valdkondades jääb teadmisi puudu.”

Lapsevanemad soovivad väikest vestlusringi lasteaias kuhu oleks kaasatud spetsialist. Lapsevanema kommentaar: “Vahetu kogemuse vahetamine lapsevanemate ja spetsialisti vestlusringis – tekib ühisosa ning võib leida endale huvipakkuvaid lahendusi, nõuandeid”.

Lastevanemate koolitusteemade uurimusest selgus, et nii lasteaias käivate laste kui kodus viibivate lastevanemate huvid kattuvad. Neid huvitavad kõige enam konfliktide lahendamine, andestamine, lepitamine ja lapse arengupsühholoogia. Kõrgelt hinnati ka kodus viibivate vanemate seas lapse loovuse arendamist;

Lastevanematel (87,5%) on soov osaleda koolitustel, kus antakse kaasa infomaterjale, millele võib hiljem toetuda, mida meelde tuletada ja praktiseerida koduses keskkonnas.

Kodus viibivad lapsevanemad soovivad erinevatest lapsehoiuteenustest kasutada koolieelset lasteasutust, alates lapse 1,5 aastast. Vähem tunti huvi perepäevahoiu ja pikaajalise hoiu vastu. Mõningal määral sooviti alla aastase lapse hoidu lühikeseks ajaks.

 

Järeldusena võib öelda, et uurimuses osalenud Jõelähtme valla lapsevanemad on teadlikud lapse kasvatamisest. Vanemad veedavad palju aega koos lastega, pakuvad lapsele erinevaid tegevusi ja mänguasju. Nad on teadlikud, et lapse arendamine kuulub lapse igapäevase hooldamise juurde. Kuid sellegi poolest soovivad vanemad lisateadmisi lapse arengust. Nad tunnevad siirast huvi teadmiste järele, mis puudutavad lapse kasvatamist ja arendamist. Leidub nii üksmeelt kui erinevusi teemade valikute puhul. Kõik sõltub laste vanusest ja vajadustest. Enamasti ollakse ühel nõul, et koolitused, kus antakse kaasa õppematerjal, võib anda ideid lapse arendamiseks koduses keskkonnas. Nõuannete ja huvi pakkuvate teemade osas on lapsevanemad andnud alljärgnevaid kommentaare: igasugune info tuleb lapse kasvatamisel abiks; kuna need teadmised on kasulikud ja annavad palju juurde; uued ideed on alati teretulnud; see tuleb ju ainult kasuks; ükski tarkus ei tee kunagi liiga; lapsevanemad ei tea tihtipeale kõike.

Toetudes käesolevate uurimustulemuste analüüsile ja lastevanemate soovidele, mis on seotud eelkooliealise lapse arenguteemaliste käsitlusega, pakun välja erinevaid lisateadmisi, käesoleval interneti leheküljel, mis toetab lapse arengut koduses keskkonnas.

Koolieelne iga on lapse mitmekülgse kiire arengu aeg. Lapsele tuleb anda võimalus ja õigus kasvada ja areneda sel viisil, mis paremini vastab tema vaimsetele omadustele ja sisemistele tarvidustele. Kuid samas tuleb lapsevanemal olla aktiivne ja järjepidev, toetamaks lapse huvi ja tegutsemisetahet, kus lapse tajud, kujutlused, mälu ja mõtlemine leiaksid aktiivset rakendamist, sest just nende protsesside arengust sõltub valmisolek õppimiseks mitte ainult koolis, vaid ka elukestvalt.

Uurimustöö läbiviimisel tahaks tänada Jõelähtme valla lapsevanemaid, Jõelähtme valla hariduse vanemspetsialisti Carmen Viherpuud ja Jõelähtme valla lasteaedade personali.

 

Jelena Madisson

Alushariduse pedagoog-nõustaja

Lähemalt saab tutvuda läbiviidud uuringu tulemustega valides kategooriate alt Tulemused.

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s