PSÜHHOLOOGILINE VALMISOLEK KOOLIKS.

Стандартный

Koolivalmidus on lapse tervislik, sotsiaalne , motivatsiooniline ja vaimne valmisolek minna mänguliselt põhitegevuselt üle suunatud õpitegevusele. Isiksuse arengus on olulisim, et motiiv „ma pean“ muutub valdavaks motiivi „tahan“ ees.  Koolivalmiduse saavutamiseks on vaja: — soodsat kasvukeskkonda ja lapse enda aktiivset tegevust.

Kas laps on valmis kooli poolt esitatavateks ülesanneteks, sõltub olulisel määral sellest, mida kool temalt ootab.  Uurijad on täheldanud, et mida enam valmidusi antakse lapsele koolieelses eas, seda kõrgemad on kooli ootused- nii oodatakse täna kooli astuvalt lapselt valmidusi, mis varasematel aegadel omandati alles koolis.

Koolivalmiduse ilmingud on muutused lapse kehalises, sotsiaalses ning vaimses arengus. Kui vanemad pööravad reeglina tähelepanu lapse vaimsele valmisolekule, siis lapse toimetuleku seisukohalt osutub sotsiaalne ja isiksuse arenguga seotud aspekt samavõrd oluliseks või olulisemakski.

Kooli  astumine on murranguline hetk lapse elus, s.o. üleminek uuele eluviisile, uutele tegevuse tingimustele, uuele asendile ühiskonnas.

Kooliõpilase positsiooni erijoon on: õppimine on kohustuslik.  Tekib ka täiesti uus suhete tüüp õpilase ja õpetaja vahel- õpetaja pole lihtsalt meeldiv täiskasvanu, ta on ühiskonna poolt lapsele esitatavate nõudmiste kandja . Hinne koolitöös pole isikliku suhtumise mõõt lapsesse, vaid lapse teadmiste objektiivne mõõt. Ka selleks peab laps valmis olema.

Teame, et veel koolieelses eas on lapsel väga raske eristada hinnangut oma tegevusele või tegevuse tulemusele hinnangust enda isikule. Sageli ta üldistab sellise negatiivse hinnangu enda isikule ja see mõjutab üsna valusalt ta enesehinnangut.

Õpilasele on vajalik omaduste kompleks, mis moodustavad oskuse õppida:

-õppeülesande mõtte mõistmine

-toimingu sooritamise viiside teadvustamine

— enesekontrolli ja enesehinnangu vilumused.

Olulise tähtsusega on lapse tahteomaduste areng, milleta ei saa teadlikult reguleerida oma käitumist, allutada see õppeülesande täitmisele, käituda distsiplineeritult. Tahteliselt tuleb reguleerida mitte üksnes välist käitumist vaid ka vaimset tegevust.

Lapsel peab olema ka teatav vaimne aktiivsus, s.o. teadmishuvi ja arutleva mõtlemise võime – selle valmisoleku loob lapsele soodne kasvukeskkond.

On uurimusi, mis näitavad, et laps kohaneb kooliga palju kiiremini ja kergemini, kui ta saab uude keskkonda minna sõpradega oma eelnevast kasvukeskkonnast- mängukaaslastega lasteasutusest või naabrilastega. Selline ühine minek loo b lapsele turvatunde.

Eelnevast lähtudes on oluline meeles pidada- samavõrd tähtis kui vaimse valmisoleku loomine õppimiseks koolis on oluline lapse sotsiaalsete suhete arendamine, tema oskus suhelda eakaaslastega, töötada rühmas, arvestada teistega.  Lapsed, kes on sotsiaalselt kompetentsed, tulevad toime erinevate keerukate olukordadega.  Sellise valmisoleku annab lasteasutus just tänu õppimisele mängu kaudu.

Äärmiselt oluline on jälgida lapse tervislikku seisundit —  tema närvisüsteemi, meeleelundite, tema tugiaparaadi valmisolekut suuremateks koormusteks, mida ta kogeb koolis.  Tähtis on , et lapse kõik erinevad erivajadused avastataks õigeaegselt ja laps ei peaks kõigepealt kogema ebaedukogemust koolis ja alles seejärel, kui asutakse ebaedu põhjusi otsima, jõutakse selleni, et laps kas ei kuule või ei näe piisavalt hästi või esineb teisi terviseprobleeme.

Iga lapse tasakaalustatud ja eakohane areng sõltub olulisel määral meist, täiskasvanutest, meie tähelepanelikkusest ja professionaalsusest.

 

KASUTATUD KIRJANDUS

Аверин,В.А. (2005)  Принципы психического развития.  А.А.Реан (ред) Психология человека от рождения до смерти. М.: ОЛМА ПРЕСС

Brandstädter,J. (1985) Entwicklungsberatung unter dem Aspekt der Lebensspanne: Zum Aufdfu eines entwicklungspsychologischen Anwendungskonzeptes. In J.Brandstädter, H.Gräser (Hrgs.) Entwicklungsberatung unter dem Aspekt der Lebensspanne (S. 1-15). Göttingen: Hogrefe

Выготский, Л.С. (1972) Проблема возрастной периодизации детского развития.

Вопросы психологии № 2, с. 114 — 123 .

 

Мухина.В.С.(1985) Детская психология. М.: Просвещение.

Oerter,R., Montada, L.(1995) Entwicklungspsychologie:  Ein Lehrbuch, 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage.Weinheim: Psychologie Verlags Union

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s